Cron

Cron slouží pro automatické spouštění úloh a každá aplikace má vlastního cron daemona přímo v kontejneru. Úlohy se spouští pod stejným uživatelem jako běží aplikace. Bohužel nemůžeme úplně zachovat standardní postupy práce s cronem jako v normálním unixovém systému, ale museli jsme je ohnout pro kontejnery.

Seznam úkolů se drží v tzv. crontabu a ten najdete v /srv/conf/crontab. Změny provádějte v tomto souboru. Po jeho uložení se ještě neprojeví. Reload pravidel můžete provést buď restartem kontejneru a nebo přes SSH zavoláním:

crontab /srv/conf/crontab

Pokud netušíte, jak crontab nastavit, podívejte se na související článek na české Wikipedi, kde je jeho nastavení velmi dobře popsané. Můžete se ale bez obav obrátit i na naši technickou podporu.

V běžném systému stačí zavolat crontab -e, ale na Roští musíte počítat s tím, že cokoli mimo /srv je po změně image nebo po pouhé aktualizaci z naší strany ztraceno. Standardně je crontab uložen ve /var/spool/cron/crontabs/, kam také při startu kontejneru přesunujeme obsah /srv/conf/crontab.

CLIcast