Memcached a Redis

V kontejnerech s každou aplikací je nainstalován Redis a Memcached, ale ve výchozím stavu nejsou zapnuty. Pokud jedno, druhé nebo obojí potřebujete, nejjednodušší cesta jak je zapnout je přes administraci.

Služby v aplikaci

Na této stránce je vidět co všechno v kontejneru běží a je možné kliknutím na Povolit Memcached resp. Povolit Redis jedno či druhé zapnout. Po kliknutí se v kontejneru vše potřebné nastaví.

Alternativní způsob je použití utility rosti. Po přihlášení přes SSH spusťte rosti, vyberte services a objeví se takovéto menu:

Služby v rosti.sh

Tam vyberte službu, kterou chcete aktivovat.

V případě Redisu můžete změnit jeho konfiguraci v souboru /srv/conf/redis.conf. U Memcached je možné to samé v konfiguraci supervisoru, konkrétně v /srv/conf/supervisor.d/memcached.conf, konkrétně na řádku začínajícím command=.

Pokud je náhodou něco špatně, zkontrolujte logy v /srv/log/, kam obě služby zapisují svůj výstup.