Supervisor

Supervisor je klíčovou součástí všech obrazů na Roští a pokud chcete Roští využívat naplno, musíte vědět, jak se ovládá. Supervisor je hlavní proces všech našich Docker obrazů a hlídá, že vaše aplikace běží. Pokud by náhodou spadla, pokusí se ji znovu nahodit. Pokud vás zajímají detaily, tak oficiální dokumentaci k němu naleznete naleznete na supervisord.org.

V nově vytvořených aplikacích běží pod supervisorem jeden až dva procesy, což je ukázková aplikace, která vám má dát funkční příklad toho, jak Roští vypadá a k ní tam najdete ještě Nginx. Konfigurace supervisoru se nachází v adresáři /srv/conf/supervisor.d/. Když si ho otevřete například u Node.js aplikace, uvidíte soubor node s podobným obsahem:

[program:app]
command=/opt/node/bin/npm start
environment=PATH="/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games:/opt/node/bin"
directory=/srv/app
autostart=true
autorestart=true
stdout_logfile=/srv/log/node.log
stdout_logfile_maxbytes=2MB
stdout_logfile_backups=5
redirect_stderr=true

Tímto souborem říkáme supervisoru, že má spravovat program s názvem app, spustit ho pomocí /opt/node/bin/npm start a že prostředí má mít upravenou proměnnou PATH, kde se nacházejí cesty, ve kterých systém hledá spustitelné soubory. Další parametry nastavují:

Parametr Funkce
directory Pracovní adresář, ve kterém je proces uvedený v command spuštěn
autostart Zda má proces automaticky nastartovat s kontejnerem
autorestart Zda se má proces automaticky restartovat při chybě
stdout_logfile Kam se má logovat výstup procesu
stdout_logfile_maxbytes Maximální velikost logu
stdout_logfile_backups Počet souborů s logy o velikosti uvedené v stdout_logfile_maxbytes
redirect_stderr Přesměrování chybového výstupu do stdout, výsledkem jsou oba výstupy přesměrované do soubor uvedeném v stdout_logfile

Přidání nového procesu

Když zkopírujete konfiguraci výše a vyplníte jiný parametr program, command a stdout_logile, můžete takto provozovat libovolný počet dalších procesů. Například administrace Roští používá Python RQ workery, které jsou tímto způsobem spouštěny na pozadí. Když přes administraci kliknete na nějakou akci, ta se přesune na pozadí a provede ji jeden z těchto workerů.

Ovládání

Supervisor se ovládá velmi snadno a to přes nástroj supervisorctl. Když přidáte nový konfigurák, zavoláte následující:

supervisorctl reread
supervisorctl update

Akce reread načte znovu konfiguraci a update porovná současnou konfiguraci s tou načtenou a provede vše co je potřebné, aby se aplikovaly požadované změny.

Supervisor reread/update

Někdy ale potřebujete proces zastavit, spustit nebo restartovat. To se dělá následovně:

supervisorctl start app
supervisorctl stop app
supervisorctl restart app

Kde místo app bude název uvedený za program:. Pokud zavoláte:

supervisorctl status

Objeví se seznam procesů a jejich stav.

Shrnutí

Supervisor vám umožní spolu s aplikací provozovat u nespočet dalších daemonů. Například si můžete spustit libovolný počet memcached instancí, či Redisů, díky Supervisoru vám můžeme dát kontrolu nad vlastním Apachem nebo Nginxem a dostanete se velmi blízko tomu, co byste měli s virtuálním serverem, ale vše máte zároveň již připravené a funkční hned po vytvoření aplikace.