Vite.js

Framework Vite.js běží na straně prohlížeče, takže na straně serveru stačí pouze statický hosting. V administraci tedy vytvoříme novou aplikaci a vybereme technologii "default". Na lokálním počítači zavoláme npm run build a obsah adresář dist zkopírujemne na server do adresáře /srv/app.

U Vite.js musíme nakonfigurovat Nginx na serveru tak, aby na všechny stránky a podstránky vracel index.html. Otevřete tedy konfigurační soubor /srv/conf/nginx.d/app.conf a do něj vložte:

server {
  listen 8000;

  index index.html;

  location / {
    root /srv/app;
    try_files $uri $uri/ /index.html;
  }
}

Pak zavolejte:

supervisorctl restart nginx

Web by měl teď fungovat na všech doménách nastavených v administraci.