Více domén v jedné aplikaci

V jedné aplikaci může současně běžet jak více než jedna doména tak i více jak jedna služba. Díky tomu můžete zkombinovat třeba větší balíček s několika různými weby a nebo provozovat komplexnější aplikaci, která má oddělený backend a frontend, případně využívá další služby.

Uvnitř každé aplikace běží Nginx, který se dá nakonfigurovat tak, že například example.com a api.example.com posílá na dvě různá místa. Můžeme tak mít statický frontend servírovaný rychle přímo z Nginxu a backend napsaný v Node.js, který se stará o požadavky z frontendu. Příklad takové konfigurace vypadá takto:

server {
    server_name example.com www.example.com;

    listen    0.0.0.0:8000;
    listen    [::]:8000;

    location / {
      index index.html;
      alias /srv/app/; # Tady je důležité lomítko na konci
    }
}

server {
    server_name api.example.com;

    listen    0.0.0.0:8000;
    listen    [::]:8000;

    location / {
        proxy_pass     http://127.0.0.1:3000/;
        proxy_redirect   default;
        proxy_set_header  X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header  Host    $host;
    }
}

server {
    server_name images.example.com;

    listen    0.0.0.0:8000;
    listen    [::]:8000;

    location / {
        proxy_pass     http://127.0.0.1:3001/;
        proxy_redirect   default;
        proxy_set_header  X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header  Host    $host;
    }
}

V první sekci server obstaráme doménu example.com a www.example.com a servírujeme obsah /srv/app jako statický. V druhé sekci server posíláme všechny požadavky na doménu api.example.com na port 3000, kde nám běží nějaký Node.js server. Navíc jsme přidali ještě třetí sekci server, kde probíhá zpracování obrázků a je to opět nějaký Node.js server.

Upozornění

Všechny 4 domény je potřeba uvést v administraci v parametrech aplikace.

Nginx jsme nastavili, ale ještě musíme spustit samotné služby. Ve výchozím stavu běží u standardní Node.js aplikace na Roští dvě služby. Ukázkový web v Node.js a Nginx. Na nastavení služby Nginx nemusíme sahat, do /srv/app jsme nahráli statický web, takže api a images musí jít někam jinam.

Dejme tomu, že máme kód pro obě služby zkopírovaný do /srv/services/api a /srv/services/images a obě jsou nastaveny tak, že se spustí pomocí npm run start na správných portech, tedy 3000 a 3001.

Přejdeme do adresáře /srv/conf/supervisor.d, kde najdeme soubory nginx.conf a node.conf. Smažeme node.conf a vytvoříme dva nové soubory:

# api.conf

[program:api]
command=/srv/bin/primary_tech/npm start
environment=PATH="/srv/bin/primary_tech:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/srv/.npm-packages/bin"
stopasgroup=true
directory=/srv/services/api
process_name=api
autostart=true
autorestart=true
stdout_logfile=/srv/log/api.log
stdout_logfile_maxbytes=2MB
stdout_logfile_backups=5
stdout_capture_maxbytes=2MB
stdout_events_enabled=false
redirect_stderr=true
# images.conf

[program:images]
command=/srv/bin/primary_tech/npm start
environment=PATH="/srv/bin/primary_tech:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/srv/.npm-packages/bin"
stopasgroup=true
directory=/srv/services/images
process_name=images
autostart=true
autorestart=true
stdout_logfile=/srv/log/images.log
stdout_logfile_maxbytes=2MB
stdout_logfile_backups=5
stdout_capture_maxbytes=2MB
stdout_events_enabled=false
redirect_stderr=true

Máme-li, zbývá novou konfiguraci načíst.

supervisorctl reread # přečte novou konfiguraci
supervisorctl update # upraví reálný stav podle načtené konfigurace (zastaví a smaže původní službu app a spustí služby api a images)

V případě, že některá ze služeb nenaběhne, mrkněte do /srv/log a po vyřešení problému můžete zkusit spustit či restartovat postiženou službu:

supervisorctl restart api
supervisorctl restart images
supervisorctl restart nginx # nesmíme zapomenout restartovat i nginx, aby načetl svoji změněnou konfiguraci

Aktuální stav služeb zobrazíte pomocí:

supervisorctl status

Pokud šlo všechno dobře, tak je každá z domén obsluhována jiným způsobem.

Cesta místo domény

Občas můžeme místo domény oddělit služby pomocí path, tedy cesty. Dejme tomu, že chcete vytvořit takovéto mapování:

/ -> statický obsah
/api -> api
/image -> api

Konfigurace Nginxu by v takovém případě vypadala takto:

server {
    listen    0.0.0.0:8000;
    listen    [::]:8000;

    location / {
      index index.html;
      alias /srv/app/; # Tady je důležité lomítko na konci
    }

    location /api/ { # lomítko na konci je důležité
        proxy_pass     http://127.0.0.1:3000/;
        proxy_redirect   default;
        proxy_set_header  X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header  Host    $host;
    }

    location /images/ { # lomítko na konci je důležité
        proxy_pass     http://127.0.0.1:3001/;
        proxy_redirect   default;
        proxy_set_header  X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header  Host    $host;
    }
}

Pokud máme jen jednu server sekci, tak nemusíme vypisovat domény.