Websockets

Na Roští sice websockety fungují, ale je potřeba upravit konfiguraci Nginxu v kontejneru, jinak se klient nepřipojí k serveru.

Přejdeme tedy do souboru /srv/conf/nginx.d/app.conf, který většinou vypadá podobně tomuto:

server {
    listen    0.0.0.0:8000;
    listen    [::]:8000;
    location / {
        proxy_pass     http://127.0.0.1:8080/;
        proxy_redirect   default;
        proxy_set_header  X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header  Host    $host;
    }
}

A na konec sekce location přidáme tyto řádky:

proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
proxy_set_header Connection "upgrade";

Ve finále pak soubor vypadá takto:

server {
    listen    0.0.0.0:8000;
    listen    [::]:8000;
    location / {
        proxy_pass     http://127.0.0.1:8080/;
        proxy_redirect   default;
        proxy_set_header  X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header  Host    $host;
        proxy_set_header  Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header  Connection "upgrade";
    }
}

Po restartu Nginxu začnou websockety fungovat.

supervisorctl restart nginx