Laravel

Struktura projektu

Hosting jako public http docs používá /srv/app. Ekvivalent v Laravelu je ./public. Doporučeno je instalovat aplikaci do jiné složky, např. /srv/cms a poté nastavit symlink ln -s /srv/cms/public /srv/app.

HTTPS

Protože je aplikační kontejner za load balancerem, je nutné, aby Laravel důvěřoval předávaným hlavičkám o HTTPS z proxy. Proto nastavte výchozí hodnotu proměnné App\Http\Middleware\TrustProxies::$proxies na '*'. Soubor app/Http/Middleware/TrustProxies.php.