Slovník pojmů

Na Roští používáme termíny, které nemusíte znát, ale pro pochopení, jak Roští funguje, se vám budou hodit.

Docker

Nástroj pro správu kontejnerů (s ním nepřijdete do kontaktu, používáme ho jako backend). Díky Dockeru může Roští existovat ve formě v jaké existuje. Právě on vám propůjčuje vlastnosti VPSek, ale zároveň dává jednotné prostředí.

Kontejner

Každá běžící aplikace běží v kontejneru, což se dá nazvat jako lehká varianta virtualizace, tedy kontejner je lehké VPS. Vytvořením aplikace v administraci se vytvoří kontejner, který patří jen a pouze této aplikaci, má oddělenou paměť i diskový prostor a pomáhá nám oddělovat aplikace a zároveň vám dát svobodu při práci s vaší aplikací.

Image či obraz

Každý kontejner používá nějaký obraz. Obraz je operační systém upravený pro potřeby různých technologií a pro zjednodušení napíšu, že je zabalený do jednoho balíčku. Na Roští používáme aktuálně obrazy založené na Debianu a upravení pro Python, Node.js, PHP a Ruby. Každý z těchto obrazů má varianty s různými verzemi dané technologie. Například máme jeden obraz pro Python 2.7.9, další pro Python 3.4.3.

Kdybych měl výše napsané spojit, tak vytvořením nové aplikace v administraci řekneme Dockeru, aby vytvořil nový kontejner na základě vybraného obrazu a spustil hlavní proces.