E-mailové schránky

Emailové služby na Roští.cz 31.5.2018 končí. O možnostech kam můžete svou poštu přesunou se dozvíte zde.

E-mailové schránky na Roští mohou mít kapacitu až 25 GB, neomezený počet e-mailů a je možné je vybírat přes protokol POP a IMAP. Veškerá e-mailová komunikace je spravována servery mail.rosti.cz a smtp.rosti.cz. Nastavení vašeho klienta by tedy mělo vypadat takto:

Parametr Hodnota Poznámka
Uživatelské jméno vas@email.tld celý váš mail, platí pro SMTP, IMAP i POP
Heslo ***** Heslo nastavené v administraci, platí pro SMTP, IMAP i POP. Je nutné ho poslat jako PLAIN, někdy též označeno jako normální heslo
SMTP server smtp.rosti.cz Přihlášení pro SMTP, POP a IMAP je stejné
SMTP port 587 Pro odesílání pošty nepoužívejte port 25, je často blokovaný poskytovateli připojení k internetu
IMAP server mail.rosti.cz IMAP podporuje PUSH notifikace (pro váš telefon)
POP server mail.rosti.cz Zastaralý, doporučujeme nepoužívat
Šifrování TLS, někdy též starttls Je nutné zapnout, bez něj nejede přihlašování
Webový klient https://mail.rosti.cz/ Aplikace RoundCube

Když se vás e-mailový klient zeptá, zda chcete použít IMAP či POP, vyberte IMAP. U mobilních telefonů obzvlášť. IMAP čte ze serveru pouze meta informace a zprávy se drží na serveru. Díky tomu můžete spravovat svoji emailovou schránku z webového rozhraní, z desktopového klienta či z mobilního telefonu. IMAP navíc podporuje PUSH notifikace, díky kterým se váš telefon nemusí dotazovat, zda dorazil nový email, ale server telefon sám upozorní, až k tomu dojde - což šetří baterii.

SPF a DKIM

SPF je záznam v DNS zóně vaší domény, který říká ostatním mail serverům, z jakých serverů bude chodit vaše pošta. Když pak někdo bude posílat emaily ze serverů mimo tento seznam, příchozí server bude vědět, že jde o spam a takové zprávy odmítne nebo s nimi bude zacházet opatrněji. SPF nastavujeme pro domény se zónou u nás automaticky. U starších domén ale může záznam chybět a nemůžeme ho doplnit automaticky, protože nevíme, odkud poštu ve skutečnosti odesíláte.

SPF záznam si můžete doplnit sami. Pro Roští servery vypadá takto:

@ TXT "v=spf1 include:spf.rosti.cz ~all"

Pokud odesíláte poštu i z jiných serverů, použijte tento nástroj na generování SPF záznamů.

Druhou technologií pomáhající se spamem je DKIM. Tentokrát jde o to, že zprávy odcházející ze serveru smtp.rosti.cz jsou podepisovány naším privátním klíčem. Veřejnou část klíče si umístíte do DNS zóny a servery, kterým od vás chodí pošta, tento podpis porovnávají s tím, co najdou v zóně vaší domény. Díky tomu server zjistí, zda zpráva šla ze serveru, který má privátní klíč a může se lépe rozhodnout, zda se jedná či nejedná o spam. Zóny vedené na Roští mají DKIM záznam nastavený automaticky a to i zpětně, pokud používáte náš mail server. Emaily jsou podepisované jen pokud jdou ze serveru smtp.rosti.cz. Server mail.rosti.cz emaily nepodepisuje a neměli byste ho používat pro odesílání pošty.

Záznam pro ověření DKIM podpisu vypadá na Roští takto:

smtp01._domainkey TXT "v=DKIM1;p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAwshse77EJncuF104/Sl6HsafJxEmBPUoBduGKgcDbt8jwio4/Frz6k98+ZA1woMEhUWt72McktdVVf/kcGubdOA+AMnqvYRJzQAYQsAOUJzZDt/nRvBwYkuoVbrNrdnw8KN/s/T3lGWXDKf1Ly4knWZhStw8RNCr2+km4A78ab/ufvSggWj2A+nE5L3Vb8DRldJ7IatWsOC8su3vBMMVt5wYR1TfHDgP878RlDfXkGFLUzN+Uh8uc9+m7WHt7oM4wNMoBazjJJqKq4mF80YNXFKvEtL7Qzy7DPYYylSCNcYyOKwNmj8lNZiO1EHHe2qMGszepA33AecaWZdW8UhgUwIDAQAB"

Oba záznamy výše je důležité nastavit kvůli velkým emailovým službám, které jejich přítomnost v zóně domény vyžadují. Bez toho vám nepůjde odeslat email třeba na Hotmail, Office 365 a může se stát, že je Gmail bude označovat za nedůvěryhodé nebo za spam.

Webové rozhraní

Základní přístup ke všem schránkám máte přes webové rozhraní na adrese https://mail.rosti.cz/. Čeká tam na vás webový IMAP klient RoundCube, přes kterého můžete plnohodnotně spravovat svoji e-mailovou schránku. Je v češtině a používá se velmi podobně jako ostatní emailoví klienti, například jako Seznam.cz.

Pokud potřebujete ze schránky nastavit přesměrování do dalších schránek nebo rozřazovat emaily, dělá se to v Roundcube. Klikněte na Nastavení->Filtry. Filtry jsou rozdělené na Sady filtrů a jednotlivé filtry. Jako ukázka vám poslouží obrázek níže. Na Roští nepodporujeme aliasy, pouze přesměrování přes filtry.

Filtry v RoundCube

Sady filtrů můžete definovat například pro různé situace, třeba když jedete na dovolenou nebo když chcete přesměrovat poštu na kolegu a pak celé sady najednou povolit či zakázat. Filtry samotné mohou zprávy testovat na odesílatele, příjemce, obsah předmětu nebo i obsah samotné zprávy. Dostupnými akcemi je přesun do složky, vymazání, smazání, odeslání na jinou e-mailovou adresu a další.