Přidání Node.js do kontejneru

Moderní frameworky potřebují Node.js pro kompilaci CSS souborů, skriptů nebo minifikaci HTML šablon či HTML výstupu a protože na Roští máte k dispozici SSH přístup, můžete díky tomu přidat Node.js i do ne-Node.js kontejerů. Stačí spustit následující:

cd
wget https://nodejs.org/dist/v0.12.7/node-v0.12.7-linux-x64.tar.gz
tar xf node-v0.12.7-linux-x64.tar.gz
mv node-v0.12.7-linux-x64 node

Pak otevřete soubor .bashrc, najděte v něm řádek (na začátku souboru), kde se nastavuje proměnná PATH a upravte ho následujícím způsobem:

export PATH=$PATH:/usr/sbin:/sbin:/opt/node/bin:/srv/node/bin

Navíc je zde /srv/node/bin.

Při používání npm pozor na akci search, která při prvním spuštění indexuje repozitář, což vyžaduje stovky MB RAM. Můžete si dočasně navýšit limit v administraci nebo hledat na svém lokálním počítači a na serveru spouštět rovnou install, který neindexuje.